Steun- en pleeggezinnen in Apeldoorn

Ieder kind wil graag thuis met het eigen gezin opgroeien. Soms hebben ouders zoveel aan hun hoofd dat ze een helpende hand kunnen gebruiken. Dan lukt het even niet om de kinderen de aandacht te geven die zij nodig hebben en is thuis wonen tijdelijk of voor een langere tijd niet mogelijk. Dan wordt de hulp ingezet van een steun- of pleeggezin.

Komt u naar de informatieavond op 14 november 2022?

We zoeken meer steun- en pleeggezinnen! Is er aan uw keukentafel nog een plekje vrij? Kom dan naar de informatieavond op het stadhuis op 14 november van 19:30 tot 21:30. Daar zijn pleeg– en steunouders die u vertellen hoe het is om steun- of pleegouder te zijn. Laat u even weten of u komt? Aanmelden kan via het online formulier. Wilt u zich aanmelden als steungezin, pleeggezin of gezinshuis? Neem dan contact op met één van de organisaties hieronder.

Wat is een steungezin?

Een steungezin vangt een kind een dag(deel) per week of per veertien dagen op, waarbij het kind meedraait in het gezin. Het kind blijft thuis wonen. Zowel de kinderen als de ouders krijgen ruimte om op adem te komen. Ook zijn er steungezinnen die jongeren helpen die net zelfstandig wonen. Deze jongeren kunnen soms net dat extra steuntje in de rug gebruiken door eens in de week mee te eten of even van zich af te praten.

Wat is een pleeggezin?

Helaas is het voor sommige kinderen niet mogelijk om thuis veilig en liefdevol op te groeien. Voor die kinderen zoeken we een pleeggezin. Het kind komt bij hen wonen en draait mee in het gezinsleven. Pleegouders nemen (tijdelijk) de zorg op zich voor een kind van een ander. Soms voor een weekend per maand en voor sommige kinderen de hele week en voor langere tijd. Het liefst wonen de kinderen dichtbij familie, school en vriendjes. Een goed contact tussen het kind en de ouders blijft belangrijk.

Wat is een gezinshuis?

Sommige kinderen hebben meerdere en ingewikkelde problemen. Dan is een steun- of pleeggezin niet passend. Het kind kan dan opgroeien in een gezinshuis. Daar krijgt het de warmte van een gezin, maar ook de professionele zorg die nodig is. Eén van de gezinshuisouders is een professional en kan met ondersteuning van een gedragswetenschapper net even meer voor het kind betekenen.

Wilt u hulp krijgen van een steun- of pleeggezin?

Wilt u hulp van een steungezin? Neem dan contact op met Humanitas of Stimenz. Wilt u hulp van een pleeggezin? Neem dan contact op met het CJG.

Samenwerkingsprogramma

Het project InHuis is een samenwerkingsprogramma van verschillende organisaties in Apeldoorn. Deelnemende organisaties: Gemeente Apeldoorn, Timon, Gezinshuis.com, Humanitas, Leger des Heils, CJG Apeldoorn, ’s Heerenloo, Lindenhout, Stimenz, Pactum, William Schrikker Gezinsvormen, Jeugdbescherming Gelderland.

Vragen

  • Wilt u meer informatie over steungezinnen? Neem contact op met Humanitas of Stimenz.
  • Wilt u meer informatie over pleeggezinnen? Neem contact op met PactumLeger des HeilsTimon of Entrea Lindenhout.
  • Wilt u meer informatie over pleegzorg voor kinderen met een beperking of kinderen van ouders met een beperking? Neem contact op met WSG.