Steun- en pleeggezinnen in Apeldoorn

Ieder kind wil graag thuis met het eigen gezin opgroeien. Soms hebben ouders zoveel aan hun hoofd dat ze een helpende hand kunnen gebruiken. Dan lukt het even niet om de kinderen de aandacht te geven die zij nodig hebben en is thuis wonen tijdelijk of voor een langere tijd niet mogelijk. Dan wordt de hulp ingezet van een steun- of pleeggezin.

Kom naar de informatieavond op 23 mei

Op dinsdag 23 mei van 19.30 tot 21.30 uur is er een informatieavond op het stadhuis. Door ervaringsverhalen van pleeg – en steungezinnen hoort u hoe het is om steun-  of pleegouder te zijn. Ook zijn er twee presentaties: één over pleegouders en één over steunouders. Meld u aan door een e-mail te sturen naar inhuis@apeldoorn.nl. Geef daarbij aan of u geïnteresseerd bent in de presentatie over pleegouders of over steunouders. Op deze pagina vindt u meer informatie over beide vormen van ondersteuning.

Wat is een steungezin?

Een steungezin vangt een kind een dag(deel) per week of per veertien dagen op, waarbij het kind meedraait in het gezin. Het kind blijft thuis wonen. Zowel de kinderen als de ouders krijgen ruimte om op adem te komen. Ook zijn er steungezinnen die jongeren helpen die net zelfstandig wonen. Deze jongeren kunnen soms net dat extra steuntje in de rug gebruiken door eens in de week mee te eten of even van zich af te praten.

Wat is een pleeggezin?

Helaas is het voor sommige kinderen niet mogelijk om thuis veilig en liefdevol op te groeien. Voor die kinderen zoeken we een pleeggezin. Het kind komt bij hen wonen en draait mee in het gezinsleven. Pleegouders nemen (tijdelijk) de zorg op zich voor een kind van een ander. Soms voor een weekend per maand en voor sommige kinderen de hele week en voor langere tijd. Het liefst wonen de kinderen dichtbij familie, school en vriendjes. Een goed contact tussen het kind en de ouders blijft belangrijk.

Wat is een gezinshuis?

Sommige kinderen hebben meerdere en ingewikkelde problemen. Dan is een steun- of pleeggezin niet passend. Het kind kan dan opgroeien in een gezinshuis. Daar krijgt het de warmte van een gezin, maar ook de professionele zorg die nodig is. Eén van de gezinshuisouders is een professional en kan met ondersteuning van een gedragswetenschapper net even meer voor het kind betekenen.

Wilt u hulp krijgen van een steun- of pleeggezin?

Wilt u hulp van een steungezin? Neem dan contact op met Humanitas. Wilt u hulp van een pleeggezin? Neem dan contact op met het CJG.

Samenwerkingsprogramma

Het project InHuis is een samenwerkingsprogramma van verschillende organisaties in Apeldoorn. Deelnemende organisaties: Gemeente Apeldoorn, Timon, Gezinshuis.com, Humanitas, Leger des Heils, CJG Apeldoorn, ’s Heerenloo, Lindenhout, Pactum, William Schrikker Gezinsvormen, Jeugdbescherming Gelderland.

Vragen

  • Wilt u meer informatie over steungezinnen? Neem contact op met Humanitas.
  • Wilt u meer informatie over pleeggezinnen? Neem contact op met PactumLeger des HeilsTimon of Entrea Lindenhout.
  • Wilt u meer informatie over pleegzorg voor kinderen met een beperking of kinderen van ouders met een beperking? Neem contact op met WSG.