Steun- en pleeggezinnen en gezinshuizen

Ieder kind wil graag thuis op een fijne manier met het eigen gezin opgroeien. Soms hebben ouders zoveel aan hun hoofd dat ze een helpende hand kunnen gebruiken. Dan lukt het niet om de kinderen de opvoeding te geven die zij nodig hebben en is thuis wonen tijdelijk of voor een langere tijd niet mogelijk. Dan wordt de hulp ingezet van een steungezin, pleeggezin of gezinshuis.

Wat is een steungezin?

Een steungezin is er voor een kind of jongere. Het steungezin vangt een kind een dag(deel) per week of per veertien dagen op, waarbij het kind meedraait in het gezin. Het is laagdrempelig, overdag of in de avond en zonder overnachting. Een steungezin is er voor de hulp aan overbelaste ouders die zelf geen of weinig steun hebben vanuit hun familie of vrienden. Zowel de kinderen als de ouders krijgen ruimte om op adem te komen.

Steungezinnen zijn er ook voor jongeren. Zij kunnen soms net dat extra steuntje in de rug gebruiken door af en toe mee te eten of even met iemand te kunnen praten. Steungezinnen kunnen gezinnen zijn, maar ook paren of alleenstaanden met of zonder kinderen.

In deze video zie je het verhaal van steunouder Esther:

Wil je informatie over het worden van steun- of pleeggezin?

Voor meer informatie over steungezinnen kun je contact opnemen met Humanitas. Voor meer informatie over pleeggezinnen kun je contact opnemen met Entrea Lindenhout, Pactum, Leger des Heils of Timon. Wil je meer informatie over pleegzorg voor kinderen met een beperking of kinderen van ouders met een beperking? Neem dan contact op met WSGV.

Wat is een pleeggezin?

Helaas is het voor sommige kinderen niet mogelijk om thuis veilig en liefdevol op te groeien. Voor die kinderen een pleeggezin gezocht. Het kind komt bij hen wonen en draait mee in het gezinsleven. Pleegouders nemen (tijdelijk) de zorg op zich voor een kind van een ander. Soms voor een weekend per maand en voor sommige kinderen de hele week en voor langere tijd. Het liefst wonen de kinderen dichtbij familie, school en vriendjes. Een goed contact tussen het kind en de ouders blijft belangrijk.

In deze video zie je het verhaal van pleegouders Janine en Arie:

Wat is een gezinshuis?

Sommige kinderen hebben meerdere en ingewikkelde problemen. Dan is een steun- of pleeggezin niet passend. Het kind kan dan opgroeien in een gezinshuis. Daar krijgt het de warmte van een gezin, maar ook de professionele zorg die nodig is. Eén van de gezinshuisouders is een professional en kan met ondersteuning van een gedragswetenschapper net even meer voor het kind betekenen.

Wilt u hulp krijgen van een steun- of pleeggezin?

Wilt u hulp van een steungezin? Neem dan contact op met Humanitas. Wilt u hulp van een pleeggezin? Neem dan contact op met het CJG.

Samenwerkingsprogramma

Het project InHuis is een samenwerkingsprogramma van verschillende organisaties in Apeldoorn. Deelnemende organisaties: Gemeente Apeldoorn, Timon, Gezinshuis.com, Humanitas, Leger des Heils, CJG Apeldoorn, ’s Heerenloo, Lindenhout, Pactum, William Schrikker Gezinsvormen, Jeugdbescherming Gelderland.

Vragen

  • Wilt u meer informatie over steungezinnen? Neem contact op met Humanitas.
  • Wilt u meer informatie over pleeggezinnen? Neem contact op met PactumLeger des HeilsTimon of Entrea Lindenhout.
  • Wilt u meer informatie over pleegzorg voor kinderen met een beperking of kinderen van ouders met een beperking? Neem contact op met WSG.

Kun jij de hulp van een steun- of pleeggezin gebruiken?

Voor meer informatie over de hulp van een steungezin kun je contact opnemen met Humanitas. Voor meer informatie of het aanmelden voor hulp van een pleeggezin of gezinshuis kun je contact opnemen met het [CJG].