Hulp voor gedupeerden toeslagaffaire kinderopvang

Bent u vanwege de kinderopvangtoeslagaffaire van de Belastingdienst in de problemen gekomen? Dan kunt u rekenen op hulp van de gemeente.

Themabijeenkomst voor gedupeerden van de toeslagenaffaire

Op 4 oktober van 19:30 uur tot 21:30 uur is in Buurthuis Maasstraat een themabijeenkomst voor gedupeerden van de toeslagenaffaire. Gedupeerde ouders kunnen op deze avond gewoon binnenlopen.

Deze avond zijn er medewerkers van Commissie Werkelijke Schade aanwezig. Deze commissie is onafhankelijk en helpt ouders die onvoldoende vergoeding hebben ontvangen om hun werkelijke schade te kunnen dekken. Medewerkers van het CWS beantwoorden al uw vragen, bijvoorbeeld over hoe een aanmelding verloopt, wie ervoor in aanmerking komt en wat u verder van het CWS kunt verwachten.

De sfeer? Ongedwongen. Praten mag, maar alleen luisteren mag ook. Gedupeerden kunnen tijdens deze bijeenkomst ook kennis maken met de medewerkers van het gemeentelijke Meldpunt Toeslagenaffaire die hen kunnen ondersteunen bij vragen die mogelijk (nog) spelen.

Wanneer: woensdagavond 4 oktober 2023
Inloop: vanaf 19:15 uur
Start:19:30 uur
Einde: 21:30 uur
Waar: Buurthuis Maasstraat, Maasstraat 4, Apeldoorn

Wees welkom! U hoeft zich niet aan te melden

In totaal zijn er vier bijeenkomsten in 2023. De bijeenkomsten zijn georganiseerd op initiatief van een aantal gedupeerde ouders. Zij gaven aan behoefte te hebben aan meer informatie over verschillende thema’s rondom de toeslagenaffaire.


Neem contact op met het Meldpunt Toeslagenaffaire Kinderopvang

E-mail: toeslagen@apeldoorn.nl 
Telefoon: 14 055, vraag naar het Meldpunt Toeslagenaffaire Kinderopvang

Compensatieregeling van de Belastingdienst

De Belastingdienst heeft een compensatieregeling voor de getroffen gezinnen. Wilt u hiervoor in aanmerking komen? Meldt u zich dan bij 0800 - 2 358 358 (gratis). Bereikbaar op maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 20.00 uur en vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur.

Hulp bij uithuisplaatsing

Heeft de toeslagenaffaire ervoor gezorgd dat uw kind(eren) uit huis zijn geplaatst? En wilt u hulp? Neem dan contact op met het onafhankelijke landelijke Ondersteuningsteam via www.hetondersteuningsteam.nl.

Contact met anderen die hetzelfde is overkomen

In Apeldoorn bestaat ook het Steunpunt gedupeerde Apeldoorn Kinderopvangtoeslag. Hier ontmoeten lotgenoten elkaar. Het is een initiatief van een van de mensen die hetzelfde is overkomen. Het is prettig om jezelf in elkaars verhalen te herkennen. Meer informatie kunt u vinden op www.steunpuntgedupeerdeapeldoorn.nl.

Ook kunt u bellen naar de landelijke Lotgenotenlijn (030-44 20 000) op maandag t/m zaterdag tussen 9.00 en 13.00 uur en tussen 17.00 en 21.00 uur. U krijgt dan een ouder aan de lijn die zelf ook gedupeerde is van de kinderopvangtoeslagaffaire. U kunt uw verhaal delen en als u wilt, kunnen zij u doorverwijzen naar organisaties die u verder kunnen helpen. Lotgenotencontact is ook bereikbaar via het emailadres contact@lotgenotencontact.info en via een contactformulier op de website lotgenotencontact.info. Lotgenotencontact is een initiatief van van BOinK en het Ouderpanel Kinderopvangtoeslag (op verzoek van de staatssecretaris).

Kindregeling: ook voor kinderen en jongeren

De problemen met de kinderopvangtoeslag raakt niet alleen ouders maar ook hun kinderen. Daarom is voor hen de kindregeling gemaakt, die hulp biedt op verschillende gebieden.

De kinderen en jongeren hebben recht op een geldbedrag en kunnen net als hun ouders, bij de gemeente terecht voor hulp. Dat heet ‘brede ondersteuning’. Samen met de gemeente kijken we welke hulp nodig is en het beste bij hen past. Bijvoorbeeld hulp bij onderwijs, of extra zorg.

Kinderen en jongeren kunnen zelf  contact opnemen met ons via:

E-mail: toeslagen@apeldoorn.nl  Telefoon: 14 055, vraag naar het Meldpunt Toeslagenaffaire Kinderopvang


Zie ook:

Het webinar van de Belastingdienst over kindertoeslag


Meldpuntkinderopvangaffaire