Hulp voor gedupeerde ouders toeslagaffaire

Bent u vanwege de kinderopvangtoeslagaffaire van de Belastingdienst in de problemen gekomen? Dan kunt u rekenen op hulp van de gemeente.

Neem contact op met het meldpunt

E-mail: toeslagen@apeldoorn.nl 
Telefoon: 14 055, vraag naar het Meldpunt voor gedupeerde ouders kinderopvangtoeslagaffaire

Compensatieregeling van de Belastingdienst

De Belastingdienst heeft een compensatieregeling voor de getroffen gezinnen. Wilt u hiervoor in aanmerking komen? Meldt u zich dan bij 0800 - 2 358 358 (gratis). Bereikbaar op maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 20.00 uur en vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur.

Hulp bij uithuisplaatsing

Heeft de toeslagenaffaire ervoor gezorgd dat uw kind(eren) uit huis zijn geplaatst? En wilt u hulp? Neem dan contact op met het onafhankelijke landelijke Ondersteuningsteam via www.hetondersteuningsteam.nl

Contact met anderen die hetzelfde is overkomen

  • In Apeldoorn bestaat ook het Steunpunt gedupeerde Apeldoorn Kinderopvangtoeslag. Hier ontmoeten lotgenoten elkaar. Het is een initiatief van een van de mensen die hetzelfde is overkomen. Het is prettig om jezelf in elkaars verhalen te herkennen. Meer informatie kunt u vinden op de www.steunpuntgedupeerdeapeldoorn.nl.
  • Ook kunt u bellen naar de landelijke Lotgenotenlijn (030-44 20 000) op maandag t/m zaterdag tussen 9.00 en 13.00 uur en tussen 17.00 en 21.00 uur. U krijgt dan een ouder aan de lijn die zelf ook gedupeerde is van de kinderopvangtoeslagaffaire. U kunt uw verhaal delen en als u wilt, kunnen zij u doorverwijzen naar organisaties die u verder kunnen helpen. Lotgenotencontact is ook bereikbaar via het emailadres contact@lotgenotencontact.info en via een contactformulier op de website lotgenotencontact.info. Lotgenotencontact is een initiatief van van BOinK en het Ouderpanel Kinderopvangtoeslag (op verzoek van de staatssecretaris).

Zie ook:

Het webinar van de Belastingdienst over kindertoeslag


Meldpuntkinderopvangaffaire