Hulp voor gedupeerden toeslagaffaire kinderopvang

Bent u vanwege de kinderopvangtoeslagaffaire van de Belastingdienst in de problemen gekomen? Dan kunt u rekenen op hulp van de gemeente.

Neem contact op met het Meldpunt Toeslagenaffaire Kinderopvang

E-mail: toeslagen@apeldoorn.nl 
Telefoon: 14 055, vraag naar het Meldpunt Toeslagenaffaire Kinderopvang

Compensatieregeling van de Belastingdienst

De Belastingdienst heeft een compensatieregeling voor de getroffen gezinnen. Wilt u hiervoor in aanmerking komen? Meldt u zich dan bij 0800 - 2 358 358 (gratis). Bereikbaar op maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 20.00 uur en vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur.

Hulp bij uithuisplaatsing

Heeft de toeslagenaffaire ervoor gezorgd dat uw kind(eren) uit huis zijn geplaatst? En wilt u hulp? Neem dan contact op met het onafhankelijke landelijke Ondersteuningsteam via www.hetondersteuningsteam.nl.

Contact met anderen die hetzelfde is overkomen

In Apeldoorn bestaat ook het Steunpunt gedupeerde Apeldoorn Kinderopvangtoeslag. Hier ontmoeten lotgenoten elkaar. Het is een initiatief van een van de mensen die hetzelfde is overkomen. Het is prettig om jezelf in elkaars verhalen te herkennen. Meer informatie kunt u vinden op www.steunpuntgedupeerdeapeldoorn.nl.

Ook kunt u bellen naar de landelijke Lotgenotenlijn (030-44 20 000) op maandag t/m zaterdag tussen 9.00 en 13.00 uur en tussen 17.00 en 21.00 uur. U krijgt dan een ouder aan de lijn die zelf ook gedupeerde is van de kinderopvangtoeslagaffaire. U kunt uw verhaal delen en als u wilt, kunnen zij u doorverwijzen naar organisaties die u verder kunnen helpen. Lotgenotencontact is ook bereikbaar via het emailadres contact@lotgenotencontact.info en via een contactformulier op de website lotgenotencontact.info. Lotgenotencontact is een initiatief van van BOinK en het Ouderpanel Kinderopvangtoeslag (op verzoek van de staatssecretaris).

Kindregeling: ook voor kinderen en jongeren

De problemen met de kinderopvangtoeslag raakt niet alleen ouders maar ook hun kinderen. Daarom is voor hen de kindregeling gemaakt, die hulp biedt op verschillende gebieden.

De kinderen en jongeren hebben recht op een geldbedrag en kunnen net als hun ouders, bij de gemeente terecht voor hulp. Dat heet ‘brede ondersteuning’. Samen met de gemeente kijken we welke hulp nodig is en het beste bij hen past. Bijvoorbeeld hulp bij onderwijs, of extra zorg.

Kinderen en jongeren kunnen zelf  contact opnemen met ons via:

E-mail: toeslagen@apeldoorn.nl  Telefoon: 14 055, vraag naar het Meldpunt Toeslagenaffaire Kinderopvang


Themabijeenkomst toeslagenaffaire op 29 maart

Op 29 maart van 19:30 uur tot 21:30 uur is in Buurthuis Maasstraat een themabijeenkomst voor gedupeerden van de toeslagenaffaire. Gedupeerde ouders kunnen op deze avond gewoon binnenlopen.

In totaal zijn er vier bijeenkomsten in 2023. De bijeenkomsten zijn georganiseerd op initiatief van een aantal gedupeerde ouders. Zij hebben aangegeven dat zij behoefte hebben aan meer informatie over verschillende thema’s. Op 29 maart komt een persoonlijk zaakbehandelaar langs om te vertellen over wat er gebeurt als een ouder zich meldt bij de belastingdienst. Ook wordt verteld wat de gemeente voor gedupeerde ouders kan betekenen. Natuurlijk is er ook ruimte om met gelijkgestemden te praten. Het delen van verhalen zorgt voor steun en herkenning. En voor het gevoel dat ouders er niet alleen voor staat.

De sfeer? Ongedwongen. Praten mag, alleen luisteren mag ook. Gedupeerden kunnen tijdens deze bijeenkomst ook kennis maken met de medewerkers van het gemeentelijke Meldpunt Toeslagenaffaire die hen kunnen ondersteunen bij vragen die mogelijk (nog) spelen.

Wanneer: woensdag 29 maart 2023
Inloop: vanaf 19:15 uur
Start:19:30 uur
Einde: 21:30 uur
Waar: Buurthuis, Maasstraat 4, Apeldoorn

Wees welkom, u hoeft zich niet aan te melden.


Zie ook:

Het webinar van de Belastingdienst over kindertoeslag


Meldpuntkinderopvangaffaire