SAMEN055, voor alle vragen over zorg, werk, inkomen en opvoeden
Opvoeden en opgroeien

Opvoeden en opgroeien

Vragen over opvoeden en opgroeien
Kinderen moeten zo gezond en veilig mogelijk kunnen opgroeien. Maar opvoeden is niet altijd makkelijk. Soms kun je tegen problemen aan lopen waarvoor je geen oplossing kunt vinden. Misschien eet je zoon slecht. Of maken je kinderen heel veel ruzie. Dat hoef je niet alleen op te lossen.
Zorgen over de veiligheid van kinderen
Vermoedt u dat een kind in uw omgeving slachtoffer is van kindermishandeling? Of maakt u zich zorgen om uw eigen gezin? Neem dan contact op met Veilig Thuis Noord Oost Gelderland. Zij kunnen u 24 uur per dag helpen.
Het Coördinatiepunt Jonge Moeders
Als jonge moeder komt er veel op je af. Je moet veel regelen en je wil natuurlijk een goede start maken. Het is fijn om daar een beetje bij geholpen te worden. Daarvoor kun je gratis terecht bij het Coördinatiepunt Jonge Moeders (CJM), zowel tijdens als na je zwangerschap.
Steun- en pleeggezinnen in Apeldoorn
Ieder kind wil graag thuis met het eigen gezin opgroeien. Soms hebben ouders zoveel aan hun hoofd dat ze een helpende hand kunnen gebruiken. Dan lukt het even niet om de kinderen de aandacht te geven die zij nodig hebben en is thuis wonen tijdelijk of voor een langere tijd niet mogelijk. Dan wordt de hulp ingezet van een steun- of pleeggezin.